Batterityper och Teknologier
Allmänt om batterityper
Batterier kan generellt delas in i två huvudgrupper, närmare bestämt primära och sekundära batterityper. De primära batterierna är engångsbatterier som inte kan återanvändas, och de sekundära är laddningsbara batterier. Utöver denna huvudindelning delas batterierna dessutom in i olika kemiska system som alla har sina fördelar och nackdelar. I följande avsnitt kommer vi att berätta kort om de olika batterityperna.

Kemiskt system – Primära batterier (Engångsbatterier)

Hushållsbatterier
Hushållsbatterier är den mest kända batteritypen som även används i majoriteten av våra förbrukningsapparater som till exempel radioapparater, kameror, ficklampor och liknande. Det alkaliska batteriet är det vanligaste batteriet inom denna grupp.

Alkaliska - Alkaline
Det alkaliska batteriet har ett högt strömmotstånd och energitäthet och lång levnadstid när det används kontinuerligt i utrustning som inte slukar ström. Alkaliska batterier kostar nästan dubbelt så mycket som brunstensbatteriet men håller i gengäld mellan 4 och 6 gånger längre beroende på hur de används. Jämfört med brunstensbatterier klarar de sig dessutom bra vid låga temperaturer.

Brunsten / Zink-Carbon
Marknaden för brunstensbatterier är inte speciellt stor i Sverige och är i stort sett begränsat till exempelvis ficklampor och cykellampor, radioapparater, leksaker och liknande. Ska man använda batteri i utrustning som kontinuerligt kräver mycket ström eller som används vid låga temperaturer är det dock klokt att välja antingen alkaliska batterier eller uppladdningsbara batterier istället.

Källa www.batteri.dk

Knappceller / Knappcellsbatterier
Knappcellsbatterierna liknar varandra men varierar i storlek. De används vanligtvis i mindre elektroniska apparater som armbandsur, hörapparater, spel, leksaker, miniräknare m.m. Batteriet kan vara sammansatt av två eller flera knappceller och finns i flera kemiska system:

Litium (CR/BR/LI)
Lithiumceller kan producera spänningar från 1,5 V (AA/AAA batterier) till ca 3 V (knappceller och rundceller). Många gånger kan Litiumbatterier ersätta vanliga alkaliska batterier. Även om denna typ av batterier är dyrare i inköp än andra primära batterier har de längre levnadstid och behöver därför inte bytas ut så ofta. Något man bör vara uppmärksam på är att Litiumbatterier är väldigt känsliga för snabb urladdning. Detta kan leda till överhettning och i värsta fall explosion. Litiumbatterier används ofta i apparater som har förhållandevis hög strömförbrukning under lång tid, som till exempel klockor, digitalkameror, termometrar, miniräknare, videokameror och andra bärbara elektroniska apparater.

Zink-Luft (PR)
Zink-luftbatterier (ej uppladdningsbara) och zink-luftbränselceller (mekaniskt uppladdningsbara) är elektrokemiska batterier som drivs av oxiderande zink med syre från luften. Dessa batterier har hög energitäthet och är relativt billiga att producera. Storlekarna varierar från mycket små knappceller till hörapparater till lite större batterier i videokameror där man tidigare använde kvicksilverbatterier och hela vägen upp till mycket stora batterier som användes till elektriska fordon. Denna typ av batterier kan producera 1.35-1.4 V. Zink-luftbatterier är försedda med små hål för lufttillförsel och är förseglade med en etikett som tas bort före användning. De har lång hållbarhet så länge de hålls förseglade så att luften stängs ute. Även miniatyrknappceller kan förvaras så länge som tre år i rumstemperatur utan att förlora speciellt mycket av sin kapacitet om förseglingen inte tagits bort. Miniatyrceller har en relativt hög självurladdning så snart förseglingen bryts och de kommer i kontakt med luft. För att få ut maximalt av den här sortens batterier ska de således användas inom ett par veckor när förseglingen tagits bort. Av säkerhetsskäl är batterierna utrustade med ventilationshål som ser till att varje tryckuppbyggnad inuti batteriet frigörs. Något man ska vara uppmärksam på är att zinkkorrosion kan producera tryck som kan vara mycket farligt om det samlas i stängda områden. En kortsluten cell ger dessutom relativt låg ström. Kraftig urladdning under 0,5 V/cell kan resultera i läckage. När batteriet kommer ned under 0,9 V/cell finns det väldigt lite användbar kapacitet kvar.

Silveroxid (SR)
Ett silveroxidbatteri (IEC-kod: S), även känt som ett silverzinkbatteri, är ett primärt batteri (även om det kan produceras som ett sekundärt batteri med ett öppet kretslopp på 1,86 volt). Silveroxidbatterier har lång levnadstid och högt energi-/viktförhållande men de kan vara dyra att använda på grund av det höga priset på silver. De finns antingen i väldigt små storlekar som knappceller, där mängden silver som används är förhållandevis liten och därför inte höjer produktionskostnaderna speciellt mycket, eller i stora specialdesignade batterier där den överlägsna prestandan hos silveroxid uppväger kostnaderna. Exempel på detta kan vara i militär utrustning som torpeder och ubåtar. Silveroxidbatterier har en högre öppen kretsloppspotential än kvicksilverbatterier och en jämnare urladdningskurva än vanliga alkalinebatterier. De har cirka 40 procent längre levnadstid än litium-ion-batterier och har även en vattenbaserad kemi som gör att batterierna inte har samma problem med exempelvis antändlighet som litium-ion. En nackdel, vilket man också ska vara uppmärksam på, är att silveroxidbatterier kan börja läcka när de är uttjänade. Normalt har de en levnadstid på omkring fem år från den tidpunkt de börjar användas. Fram tills nyligen innehöll alla silveroxidbatterier kvicksilver (ca 0,2 %).

Alkaliska (LR)
Se beskrivning under hushållsbatterier.

Kvicksilveroxid (MR)
Det har varit förbjudet att marknadsföra den här typen av batterier sedan 1999 eftersom de är extremt skadliga för miljön på grund av deras höga kvicksilverinnehåll.
Kemiskt system – Sekundära batterier (Uppladdningsbara batterier)

Uppladdningsbara batterier blir allt vanligare, framför allt i väldigt strömkrävande apparater där batterierna ofta behöver bytas ut – exempelvis trådlösa telefoner, videokameror, handverktyg och liknande. Genom att använda uppladdningsbara batterier kan du spara både pengar och miljö.
 
Uppladdningsbara batterier (sekundära) kan delas in i följande kemiska system:

Nickelkadmium (NiCd)
NiCd-batterier är en av de äldsta batterityper som finns idag. Dessa batterier passar bra vid höga strömbelastningar, som exempelvis handverktyg kräver. Även om de har bra prestanda är de mycket mottagliga för ”minneseffekten” (skapande av stora kristaller inne i cellen som gradvis försämrar batteriets effekt). Det är därför viktigt att komma ihåg att med jämna mellanrum ladda ur och ladda upp batterierna fullt för att bevara effektiviteten. Nickelkadmiumbatterier hör faktiskt till de mest härdiga batterier som finns och de fungerar även bra vid låga temperaturer. De mår dock bäst av att inte sitta i laddaren allt för länge när de är fulladdade, samt att bli använda regelbundet. De har dessutom en relativt hög självurladdning och behöver därför återuppladdas eller förvaring. Batteritypen är klassificerad som miljöfarlig och därför är det viktigt att batteriet hanteras på rätt sätt efter användning. Batteriet kan laddas upp till 1500 gånger om det används och underhålls på rätt sätt.

Nickelmetallhydrid (NiMH)
NiMH-batterier är de mest använda uppladdningsbara batterierna idag. Det här batteriet har hög energitäthet och ger upp till 40% längre användningstid än motsvarande NiCd-typer. NiMH-batterier har därför blivit ett naturligt miljövänligare alternativ till NiCd-batterier i flera elektroniska apparater. NiMH-batterier innehåller inga giftiga tungmetaller. Den här typen av batterier är också mindre mottagliga för minneseffekten än NiCd och kräver inte att det laddas fullt lika ofta. Nackdelen med dessa batterier är att de självurladdar relativt snabbt i förhållande till NiCd. Dessutom är NiMH-batterier mindre härdiga än NiCd-batterier. NiMH-batterier kan exempelvis ta skada om de utsätts för överladdning (om de laddas i mer än 24 timmar efter att de är laddats till fullo). Ur- och uppladdning under hög strömtillförsel och förvaring i höga temperaturer försämrar också batteriernas levnadstid rejält. Kan laddas mellan 300-500 gånger beroende på hur batteriet används och underhålls.

NiMH långtidshållbara / LSD / Hybrid / Precharged
Hybridbatterier är en helt ny teknologi, där man tagit det bästa från uppladdningsbara batterier och kombinerat med det bästa från Alkaline-batterier. Hybridbatterier har en mycket låg självurladdning i linje med Alkaline-batterier. Hybridbatterier är därför färdiga att använda direkt efter uppackning då de laddats upp på fabriken. Även efter 1 år kommer det att finnas ström kvar i batteriet. Hybridbatterier kan laddas upp mellan 500 och 2000 gånger (beroende på användning), vilket är bra för både ekonomi och miljön.

Lithium-Ion (Li-Ion)
En av de senaste produktutvecklingarna inom miljövänliga uppladdningsbara batterier är Lithium-ion. Användningen av denna batterityp stiger kraftigt. Lithium-Ion har den högsta energitätheten bland uppladdningsbara batterier och är därför särskilt bra på att leverera ström till bärbar utrustning där både låg vikt och lång drifttid är av stor betydelse. Exempel på detta är trådlösa telefoner. Li-Ion-batterier har dock en annan batterispänning än andra uppladdningsbara batterier och kan därför ofta inte direkt ersätta dessa. Li-Ion kräver inte så mycket underhåll som andra batterityper. De är inte utsatta för ”minneseffekten” och har inget behov av periodiska urladdningar och uppladdningar för att förlänga levnadstiden. Självurladdningen är dessutom bara hälften av den hos ett NiCd-batteri. Man har använt ett inbyggt kretslopp som skyddar mot hög strömtillförsel och spänning för att batteriet inte ska förstöras vid uppladdning.
Kan laddas mellan 500-1000 gånger beroende på hur batteriet används och tas om hand.

LithiumPolymer (Li-Polymer)
Lithiumpolymer har många av de fördelar och nackdelar som Li-Ion men i en ultratunn och lätt variant. En skillnad är dock att det har lägre energitäthet och kan laddas färre gånger än Li-Ion-batteriet. Precis som Li-Ion har det av säkerhetsskäl ett skyddskretslopp inbyggt. Denna typ av batteri används främst i mobiltelefoner och bärbara datorer.
Kan laddas mellan 300-500 gånger beroende på hur batteriet används och underhålls.

Lithium-Järn-Fosfat (LiFePO4/ LFP)
Lithium-järn-fosfat/ LFP-batterier har hög urladdningsström, mycket snabba uppladdningstider (5 minuter), hög energitäthet och de exploderar inte under extrema förhållanden men har i gengäld lägre spänning och lägre startenergitäthet än vanliga Li-ionbatterier. Efter 1 års användning har LFP vanligtvis samma energitäthet som Li-Ionbatterier, men efter mer än 1 års användning har LFP högre energitäthet. Anledningen till detta är att LFP-batterier tappar sin kapacitet långsammare än vanliga Li-ionbatterier. LFP-batterier och vanliga Litiumbatterier är båda miljövänliga. Den stora skillnaden mellan dessa två batterityper är att LFP-batteriet inte har samma säkerhetsbegränsningar som litium med hänsyn till överhettning och explosion. Det har 4-5 gånger längre levnadstid, 8-10 gånger större urladdningskapacitet än litiumbatteriet, högre energitäthet och väger 30-40 % mindre. Särskilt bilindustrin har tagit till sig denna batterityp.  
Kan laddas 2000 gånger (gäller vid urladdning ned till 80 % av batteriets kapacitet).

Bly (Pb/ SLA - Sealed Lead Acid)
Denna sorts batteri är mest ekonomiska att använda i större apparater där vikten inte har så stor betydelse. Idag används blybatterier mest som startbatteri i bilar samt till fritidsanvändning i båtar, husvagnar etc. De är dock också mycket vanliga i förbrukningsprodukter som dammsugare, trädgårdsredskap, larm, databackup m.m. Batteritypen är klassificerad som miljöfarlig. Blybatterier återvinns till 90 % när de källsorteras på rätt sätt. Blybatterier har den lägsta självurladdningen av de uppladdningsbara batterierna och kan därför ligga oanvända i upp till 1 år och bara förlora 40 % av sin prestanda. Batteriet ska dock alltid förvaras fullt uppladdat då det tar skada av att ligga oladdat. Blybatterier påverkas dessutom inte av ”minneseffekten” och tål att sitta i laddaren längre tid. En nackdel är dock att de inte kan snabbladdas. Vanligtvis ligger laddningstiden mellan 8-16 timmar.  
Kan laddas mellan 200-300 gånger beroende på hur batteriet används och underhålls.

Batterionline.se: © 2003-2022