Guide för laddning av dina NiCd och NiMH-batterie

Batterier är enkla att ha att göra med. Om de är laddade är de färdiga att användas och kan användas utan problem i de flesta temperaturer. Laddning av batterier har däremot många begränsningar och som användare är det en bra idé att följa riktlinjerna för hur och när du bör ladda dem. Olika batterityper har nämligen olika kemiska sammansättningar och ska därför även laddas på olika sätt. Du kan dock faktiskt göra något själv för att påverka livslängden för dina batterier. Nedan följer några goda råd kring vad du kan göra för att få ut så mycket som möjligt av dina batterier och optimera deras livslängd.

Köp uppladdningsbara batterier här →

De tre viktigaste råden för att uppnå bästa möjliga laddning av dina batterier:

  1. Investera i en bra laddare.

    Ett batteris effektivitet och livslängd beror till stor del på kvaliteten av laddaren du använder. Ofta är just laddaren inte det som prioriteras högst, särskilt inte när det kommer till konsumentprodukter. Det borde den dock göras, då en bra laddare och korrekt användning av den faktiskt både skyddar dina batterier och förlänger deras hållbarhet. En bra laddare ser till att batteriet laddas skonsamt och effektivt, utan att batteriet utsätts för överhettning eller laddas upp för mycket. De flesta nyare laddare är, som tur är, utrustade med en strömbrytare som kan läsa av när batterierna är fulladdade eller blir för varma. Det är dock fortfarande en bra idé att hålla koll på när dina batterier är fulladdade.

  2. Undvik för höga temperaturer vid laddning av dina batterier.

    För höga temperaturer under laddning kan leda till överhettning eller överladdning och kan förstöra dina batterier helt eller i alla fall förkorta deras livslängd markant. Att temperaturen stiger litegrann går förstås inte att göra något åt och det är helt okej under en kortare period. Batterierna bör dock kylas ned igen när de är fulladdade. Kassera alltid laddare som fortsätter hålla batterierna varma när de är på standby.

  3. Ladda dina batterier tills de är fulladdade, utan avbrott.

    Upprepad delvis laddning kan generera värmeanhopning och medföra överladdning av batterierna. Överladdning av batterierna sker när de är fulladdade och den energi som tillförs inte längre kan användas till att ladda upp batteriet. Då genereras istället värme och gas inuti batterierna. Detta skadar dina batterier och reducerar förstås deras livslängd.

Köp batteriladdare här →

Fler råd till dig som vill ta hand om dina batterier och maximera deras prestanda

Kom ihåg att ladda ur dina batterier helt minst var tredje månad för att undvika ”minneseffekt”.

Det är viktigt att du med jämna mellanrum kommer ihåg att ladda ur dina batterier helt. När ett vanligt NiCd- eller NiMH-batteri endast delvis laddas ur innan det laddas upp igen kommer det med tiden att ”glömma” att det har den ytterligare kapaciteten till rådighet och till sist sluta ladda ur helt. Detta fenomen kallas ”minneseffekt” och försämrar ditt batteris effektivitet markant.

Ta ut dina batterier ur laddaren när de är fulladdade.

Även om de flesta nyare laddare stängs av automatiskt när batterierna är fulladdade är det fortfarande en bra idé att inte låta dina batterier sitta i laddaren allt för länge. Läckande laddning som sipprar ut eller ”underhållsladdning” (trickle charge) kan fortfarande vara skadlig för vissa batterier om de utsätts för det under längre tid.

Ladda upp och ladda ur dina batterier helt när de är nya.

Ladda det gärna över natten (långsam laddning) och låt batteriet laddas ur helt innan nästa laddning. Ett nytt batteri uppnår nämligen sin fulla kapacitet först när det har varit fulladdat och helt urladdat ett par gånger.

Använd ”cykel-funktionen” då och då (på både nya och gamla batterier).

Cykel-funktionen, som finns på flera moderna laddare, återupprättar kapaciteten hos ditt batteri, genom att ladda ur och ladda upp det automatiskt 2-3 gånger i rad. Om denna funktion inte finns på din laddare kan du uppnå samma effekt genom att själv utföra dessa urladdningar och uppladdningar.

Fördelar och nackdelar med långsam laddning.

Fördelen med långsam laddning är att risken för att skada batteriet på grund av överladdning eller överhettning är väldigt liten, då strömtillförseln är väldigt låg. Nackdelen är dock att laddningstiden är relativt lång. Långsam laddning tar typiskt sett 14-16 timmar vid 0,1C (se förklaring till vad ”C” står för längre ner på sidan).

Fördelar och nackdelar med snabb laddning.

Fördelen med snabb laddning är att laddningstiden är väldigt kort. Snabb laddning tar 3-6 timmar vid 0,3C och supersnabb laddning tar ca 1 timme vid 1,0C. Nackdelen är att du behöver vara extra uppmärksam på att batteriet inte överhettas eller överladdas. Det blir även ännu viktigare att laddningen av batteriet avslutas när batterierna är fulladdade. Det kräver att din batteriladdare är utrustad för att kunna läsa av det specifika batteriets kemi och när batteriet blir för varmt och/eller när det är fulladdat.

Vad står C för egentligen?

C står för ”charge rate”, vilket är den enhet man mäter laddnings- och urladdningsströmmen på. En charge rate på 1C innebär att du kan ladda det med en laddningsström som är 1 x batteriets kapacitet (mäts i mAh). Ett batteri på 1000 mAh tål alltså att laddas vid 1000 mAh (1000 mAh x 1 = 1000 mAh). Om charge raten är 2C blir det istället 2 x batteriets kapacitet, dvs. 1000 mAh x 2 = 2000 mAh osv. Kort sagt kan man säga att ju högre charge rate, desto mer ström tål batteriet att tillföras och desto snabbare sker uppladdning och urladdning.

(Batteriets kapacitet mäts i mAh och batteriets styrka mäts i volt).

Låt inte dina batterier ligga under längre perioder utan att användas.

Batterier mår bäst av att användas regelbundet. Gör ett par uppladdningar och urladdningar av de batterier som har legat oanvända länge, för att återupprätta batteriets effektivitet.

Vid långtidsförvaring: Förvara dina batterier fulladdade.

Om du inte använder dina batterier på mer än sex månader, se till att de förvaras fulladdade och ladda upp dem igen minst var tolfte månad. Batterierna mår dessutom bäst av att förvaras vid temperaturer mellan 10°C och 30°C.

Batterionline.se: © 2003-2024